Kadernota 2020

Autonome ontwikkelingen

3 Autonome ontwikkelingen

Algemeen

In dit hoofdstuk staan de wettelijke wijzigingen en autonome ontwikkelingen van buitenaf inclusief de financiële gevolgen daarvan beschreven.

De toelichting van deze ontwikkelingen wordt per programma per taakveld gegeven. In de volgende tabel is het totaal van de autonome ontwikkelingen per programma in beeld gebracht:

Sorteren op